Cookie Policy

Ricoh uses data collection tools such as cookies to provide you with a better experience when using this site. You can learn how to change these settings and get more information about cookies here

Co hamuje rozwój europejskich firm?


Biurokracja (39%), brak inwestycji w nowe technologie (37%) oraz hierarchiczna struktura firmy (35%) to najczęściej wskazywane przez menadżerów przeszkody hamujące rozwój ich przedsiębiorstwa. Wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych na zlecenie Ricoh wśród 2140 przedstawicieli europejskiej kadry zarządzającej.

Menadżerowie potrafią precyzyjnie określić słabe strony swoich organizacji, z drugiej strony w zbyt małym stopniu angażują się w przystosowywanie ich do nowych wymogów rynku. Tylko 33% stwierdziło, że aktywnie promuje kulturę pracy, która na pierwszym miejscu stawia szybką reakcję na potrzeby klienta.

Javier Diez-Aguirre, Vice President Corporate Marketing w Ricoh Europe powiedział: "Elastyczność biznesowa znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w nastawieniu, jak i umiejętności szybkiego reagowania. Aby osiągnąć prawdziwą elastyczność, firmy muszą kompleksowo przeanalizować swoją działalność. Pozwoli to rzetelnie ocenić czy obecne procesy, kultura organizacyjna i dostępna technologia przynoszą organizacji wymierne korzyści."

W co chcą inwestować menadżerowie?

Cyfryzacja i elektroniczny obieg dokumentów były wskazywane jako kluczowe narzędzia dzięki którym firma może usprawnić procesy. Wśród najważniejszych obszarów, które wymagają usprawnienia i są niezbędne dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej wymieniano: analizę danych (50%), procesy związane z zarządzaniem (41%) oraz procedury finansowe (39%).

Diez-Aguirre dodał: "Dzisiejsze środowisko biznesowe wymaga inteligentnego wykorzystywania nowoczesnych technologii. Jednak, aby móc czerpać wymierne korzyści z oferowanych możliwości, podejście kadry zarządzającej musi być bardziej kompleksowe. Kultura organizacyjna w firmach powinna być bardziej otwarta, a pracownicy powinni mieć większą swobodę działania. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz ich sprawnego wdrażania jest również niezwykle istotna. Cieszy jednak fakt, że przedstawiciele europejskich firm wyraźnie dostrzegają możliwości, które oferują im nowoczesne technologie oraz sposoby w jaki przekładają się na przyszły sukces ich firm."

O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone wśród 2140 przedstawicieli europejskiej kadry zarządzającej z Austrii, Belgii, Luksemburga, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, RPA, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2018, Ricoh Group had worldwide sales of 2,063 billion yen (approx. 19.4 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh-europe.com


For further information, please contact: 
Ricoh Europe PLC
Jack Gibson
Tel: +44 (0) 203 033 3766
E-mail: media@ricoh-europe.com
Homepage: www.ricoh-europe.com
Join us on Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Follow us on Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Follow us on LinkedIn: http://linkedin.com/company/ricoh-europe
Visit the Ricoh media centre at: www.ricoh-europe.com/press